breko-golf-lichtgrijs-achtergrond3

  • 24/7 SERVICE EN ONDERHOUD
  • ALLROUND SCHEEPSBOUW
  • HELLING EN STEVENDOKKEN
  • ABC DEALER

Voorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden VNSI

Breko Nieuwbouw B.V.

Deze algemene voorwaarden kunt u raadplegen en afdrukken via onze website: www.breko.com. Op uw verzoek worden ze u kosteloos toegezonden.

Download PDF ▸


Algemene Werfvoorwaarden VNSI

Breko Nieuwbouw B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breko Nieuwbouw B.V. en haar klanten zijn uitsluitend de door VNSI gehanteerde Algemene Werfvoorwaarden van toepassing, die zijn neergelegd op de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in de versie die bij het sluiten van de overeenkomst van kracht is. Deze Algemene Werfvoorwaarden kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt via onze website: www.breko.com. Op uw verzoek worden ze u kosteloos toegezonden.

Download PDF ▸

Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden

Breko Reparatie B.V.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt via onze website: www.breko.com. Op uw verzoek worden ze u kosteloos toegezonden.

Download PDF ▸


Metaalunievoorwaarden

Breko Reparatie B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breko Reparatie B.V. en haar klanten zijn uitsluitend de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing die zijn gedeponeerd op de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste daar neergelegde tekst. Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt via onze website: www.breko.com. Op uw verzoek worden ze u kosteloos toegezonden.

Download PDF ▸

Met BREKO en PSI hebt u een compleet team van gedreven vaklui 24/7 tot uw beschikking, voor de juiste service.

Scroll naar boven