Otvorite aplikaciju

Popunite prijavni formular, motivišite zašto želite da radite sa nama i kakvu poziciju tražite. Kontaktiraćemo vas čim bude dostupno odgovarajuće radno mesto. Vaše pismo i životopis čuvaćemo u našem portfoliju tri meseca.

Redovno tražimo ozbiljne, entuzijastične zaposlene.

Scroll to top