Voorwaarden
We vertellen u graag persoonlijk meer over onze diensten
  Bel ons: +31 (0)78 641 68 68

Voorwaarden

Printervriendelijke versie

Algemene Werfvoorwaarden VNSI | Breko Nieuwbouw B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breko Nieuwbouw B.V. en haar cliënten zijn uitsluitend de door VNSI gehanteerde Algemene Werfvoorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam in de versie die bij het sluiten van de overeenkomst van kracht is. Deze Algemene Werfvoorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Printbaar pdf: Algemene Werfvoorwaarden VNSI.pdf

 

Algemene Inkoopvoorwaarden VNSI | Breko Nieuwbouw B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Printbaar pdf: Algemene Inkoopvoorwaarden VNSI.pdf

 

Metaalunievoorwaarden | Breko Reparatie B.V.

Op alle rechtsverhoudingen tussen Breko Reparatie B.V. en haar cliënten zijn uitsluitend de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, welke zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Printbaar pdf: Metaalunievoorwaarden.pdf                                           

 

Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden | Breko Reparatie B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en uit te printen via onze website www.breko.com en worden u op uw verzoek kosteloos toegezonden.

Printbaar pdf: Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden .pdf